>> schrijf in voor trekkertrek - quad pulling 2018
© Groene Kring Essen 2018

Welkom op de website van Groene Kring Essen.

Op deze site willen wij als groene kring gewest Essen jullie hartelijk verwelkomen!

Wie is groene kring?
Groene Kring is de grootste overkoepelende jongerenorganisatie in de Vlaamse land- en tuinbouwsector. Alle jongeren tussen 16 en 35 jaar met interesse voor land- en tuinbouw zijn welkom op de activiteiten van onze vereniging. Voor verdere algemene informatie kijk op: www.groenekring.be